Thursday, 27 October 2011

PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


Dalam bidang pendidikan, usaha mempertingkatkan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran (P & P) terus dipergiatkan bagi melahirkan generasi muda yang celik komputer dan sentiasa peka dengan perkembangan teknologi semasa selain memainkan peranan sebagai guru KSSR Tahun 1 BM dalam menjayakan dasar “Memartabatkan bahasa Melayu dan Memperkasakan bahasa Inggeris”. 

       Guru harus menggalakkan pelajar berbincang dan menyuruh pelajar mengajar rakan-rakan mereka yang tidak faham tentang topik yang di ajar pada hari itu. Guru haruslah mengesan kemajuan pelajar dengan mengemukakan soalan atau memberi tugasan supaya pelajar dapat mengaplikasikan ilmu yang di pelajari. Sebagai contoh, guru memberi tugasan kepada pelajar bagaimana untuk mendapatkan data mengenai jenis perkakasan komputer terkini di pasaran tajuk perkakasan komputer yang telah dipelajari sebelum itu.

Anak murid perdana tahun 1 mengaplikasikan komputer mengenai cara-cara menulis perkataan dengan betul. 

Selain itu, komputer telah menjadi fasilitator utama dalam sektor pendidikan. Berkat teknologi komputer ini berbagai kemudahan dapat dirasakan dalam proses pembelajaran seperti persentasi mengajar, akses informasi (e-learning) dan pembuatan pembelajaran berasaskan komputer. Secara garis besar peranan teknologi komputer seperti berikut:

a. Menggantikan peranan manusia. Dalam hal ini, teknologi komputer melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. 
b. Teknologi komputer memperkuatkan peranan manusia, yakni dengan menyajikan infomasi terhadap suatu tugas atau proses.
c. Teknologi berperanan dalam restrukturisasi terhadap peranan manusia. Dalam hal ini, teknologi berperanan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.

Penggunaan perisian komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian.